บาคาร่าออนไลน์ ม่อนแจ่ม โอดทางการรื้อถอน รีสอร์ต ทำ นักท่องเที่ยว และรายได้หด 20%

บาคาร่าออนไลน์ ม่อนแจ่ม โอดทางการรื้อถอน รีสอร์ต ทำ นักท่องเที่ยว และรายได้หด 20%

บรรดาชาวบ้าน ม่อนแจ่ม โอดถูกทางการรื้อถอนที่พักและ บาคาร่าออนไลน์ รีสอร์ต ต่อเนื่อง ส่งผลให้ นักท่องเที่ยว และรายได้ลดลงกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ โดยชาวบ้านยังคงยืนยันว่าจะเปิดที่พักตามปกติ

 บรรดาชาวบ้านในพื้นที่ ม่อนแจ่ม 

ที่ทำการเปิดให้บริการ รีสอร์ต และที่พัก แก่ นักท่องเที่ยว ต่างโอดครวญถึงปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ, Covid – 19 และการเข้ารื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ป่าของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยทั้งหมดนี้ก็ส่งผลให้รายได้ และจำนวนของ นักท่องเที่ยว นั้นลดลงไปราว 20%

นอกจากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเจออากาศหนาวแล้ว ผู้สื่อข่าวได้รายงานเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวดอยม่อนแจ่ม ดอยม่อนแจ่ม ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใน อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ

เนื่องจากอยู่ใกล้กับตัวเมือง และมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงจึงมีอากาศเย็นเกือบทุกวัน นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาสัมผัสอากาศหนาวที่นี่ เมื่อนำเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว นายวิจิตรเมธา อนันต์กุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม เปิดเผยว่า จำนวน นักท่องเที่ยว และรายได้ของชาวบ้านลดลงร้อยละ 10-20 ในช่วงฤดูหนาวนี้ เนื่องจากปัญหาที่แตกต่างกันทั้งผลจาก ปัญหาเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการกดดันของเจ้าหน้าที่

ถึงแม้ว่าจะเจอกับปัญหาต่าง ๆ แต่ชาวบ้าน ม่อนแจ่ม ก็ยังคงทำการเปิดให้บริการที่พักและ รีสอร์ต ตามปกติ โดยมีผู้ให้บริการรบัรองถึง 90 รายด้วยกัน ทั้งนี้ในเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่เพื่อแก้ไขการบุกรุกป่า ตัวชาวบ้านก็ได้กล่าวว่า พวกเขาอยู่มาก่อน ตั้งแต่ปี 2507 ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศเขตพื้นที่ พร้อมทั้งเรียกให้เจ้าหน้าที่ทำตามมติ ครม. ปี 2541 ด้วย

ในตอนนี้ทางจังหวัด บุรีรัมย์ ได้เริ่มมีการปรับใช้ และนำร่องในโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัวไปรักษาในพื้นที่เดิมอีกต่อไปในพื้นที่ต่างจังหวัด

ต่อเนื่องกับการยกระดับโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคให้กลายมาเป็น รักษาทุกที่ ได้แล้ว ในตอนนี้ทางจังหวัด บุรีรัมย์ ได้มีการนำมาปรับใช้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ โดยเพิ่มใน 4 บริการ และสามารถทำการส่งต่อรักษาตัวได้โดยไม่ต้องพึ่งใบส่งตัวภายในระยะเวลา 15 วัน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการนำร่องเพิ่มเติมของโครงการ 30 บาท ที่ได้มีการยกรัดับจากรักทุกโรค เพิ่มมาเป็นรักษาได้ทุกพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563

อย่างในส่วนของผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถทำการรับการรักษาตัวกับโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในจังหวัด และประสานส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9 ได้โดยไม่ต้องพึ่งใบส่งตัวอีกต่อไป รวมไปถึงการสามารถย้ายหน่วยบริการได้ในทันที่ ย้ายได้ 4 ครั้งต่อปีงบประมาณและไม่ต้องรอเวลาถึง 15 วัน

ด่วน ฎีกาพิพากษา คุก 50 ปี จุฑามาศ ศิริวรรณ อดีตผู้ว่า ททท คดีเงินใต้โต๊ะ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

คุก จุฑามาส อดีต ททท 50 ปี – จากกรณี วันที่ 25 ส.ค. 2558 พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 2 ยื่นฟ้อง นางจุฑามาศ ศิริวรรณ อายุ 73 ปี อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ น.ส.จิตติโสภา ศิริวรรณ อายุ 46 ปี บุตรสาว เป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานเป็นพนักงาน เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อการกระทำอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่,

เป็นพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำการใดๆ โดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้อแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิตามสัญญาแก่หน่วยของรัฐ และเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 6, 11 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนรอราคาหน่วยงานของรัฐ (ฮั้วประมูล) พ.ศ. 2542 มาตรา 12

สืบเนื่องจากมีการสืบพบว่า นางจุฑามาสและบุตรสาวรับเงินตอบแทกว่า 60 ล้านบาทจาก สามี-ภรรยาชาวสหรัฐอเมริกา นักธุรกิจภาพยนตร์ เพื่อให้ได้สิทธิในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2545-2550 มู

ทว่าจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ เมื่อปี 2560 ศาลชั้นต้นคำพิพากษาจำคุกนางจุฑามาศ 11 กระทง กระทงละ 6 ปี  รวมจำคุก 66 ปี แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงตามกฎหมายแล้ว ให้จำคุกสูงสุดเป็นเวลา 50 ปี ส่วน น.ส.จิตติโสภา จำเลยที่ 2 จำคุกรวม 11 กระทงเช่นกัน กระทงละ 4 ปี รวมจำคุกทั้งสิ้น 44 ปี ริบเงินกระทำผิด 1,822,494 เหรียญสหรัฐฯ และดอกผลที่เกิดขึ้นให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วย โดยเงินนั้นเป็นทรัพย์ที่ฝากอยู่ในธนาคารต่างประเทศ ศาลจึงได้กำหนดมูลค่าทรัพย์ที่สั่งริบนั้น เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 62,724,776 บาท

2ปี ต่อมา ศาลอุทธรณ์ตัดสินจำคุก น.ส.จิตติโสภา จำเลยที่ 2 รวม 10 กระทง กระทง ละ 4 ปี รวมจำคุกทั้งสิ้น 40 ปี ส่วน นางจุฑามาศ จำเลยที่ 1 มารดา คงจำคุกตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และให้ยกคำสั่งริบทรัพย์ของศาลชั้นต้นที่ให้ริบเงินที่เป็นการกระทำผิด ซึ่งเป็นเงินในบัญชีต่างประเทศกว่า 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯด้วย เนื่องจากเป็นการวินิจฉัยเกินคำขอ  บาคาร่าออนไลน์